Hakkımızda

Sweat Set Anti-Perspirant Ter Düzenleyici Losyonu Akaslan Sağlık Hiz. ve Kozmetik San. Tic. Ltd.Şti. nin lisanslı ürünüdür. Ekim 2010'da, 23 Mayıs 2005 tarihli Resmi Gazete 25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliği gereği T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne bildirimi yapılmıştır.

Dünyada tıbbi uygulamalarda en çok tercih edilen, hakkında en çok bilimsel yayın bulunan özel formülü ile hasta memnuniyeti en üst düzeydedir.

SweatSet Anti-Perspirant Ter Düzenleyici Losyon ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar aşağıda verilmiştir.

Bilmsel çalışmaların uzun yıllar öncesinde başladığına dikkat edilmelidir. Aluminum chloride hexahydrate diğer ürünler ile karıştırılmamalıdır. Bu çalışmalar özellikle kendi ürünümüz ile ilgili çalışmalardır.

1-Scholes KT, Crow KD, Ellis JP, Harman RR, Saihan EM. Axillary hyperhidrosis treated with alcoholic solution of aluminium chloride hexahydrate. Br Med J. 1978;2:84-85.

2-Brandrup F, Larsen PO. Axillary hyperhidrosis: local treatment with aluminium chloride hexahydrate 25% in absolute ethanol. Acta Derm Venereol. 1978;58:461-465.

3-Hölzle E, Braun-Falco O. Structural changes in axillary eccrine glands following long-term treatment with aluminium chloride hexahydrate solution. Br J Dermatol. 1984;110:399-403.

4-Glent-Madsen L, Dahl JC. Axillary hyperhidrosis. Local treatment with aluminium-chloride hexahydrate 25% in absolute ethanol with and without supplementary treatment with triethanolamine. Acta Derm Venereol. 1988;68:87-89.

5-Goh CL. Aluminum chloride hexahydrate versus palmar hyperhidrosis. Evaporimeter assessment. Int J Dermatol. 1990;29:368-370.

6-Black MJ, Gunn A. The management of Frey's syndrome with aluminium chloride hexahydrate antiperspirant. Ann R Coll Surg Engl. 1990;72:49-52.

7-Hölzle E. Topical pharmacological treatment. Curr Probl Dermatol. 2002;30:30-43.

Bu çalışmalarda ürünün etken madde konsatrasyonuna bağlı çeşitli cevaplar alındığı bildirilmiştir.

Scholes ve arkadaşları % 20 alüminyum klorür hekzahidrat ile 65 hastanın 64 ünde koltuk altı terlemelerin mükemmel şekilde kontrol edildiğini bildirmişlerdir. (1)

Hölzle E. yaptığı 671 hastalı bir çalışmada hastaların %87 artık terlemelerinin tahammül edilebilir bir seviyede olduklarını ifade etmiştir. (7)

Yapılan tüm çalışmalarda kaşıntı tahriş dışında hiçbir yan etki bildirilmemiş. Bu tahriş ise Hidrokortizonlu kremlerle rahatlıkla tolere edilebildiği belirtilmiştir.

Üstteki bilimsel çalışmalarda görüldüğü gibi konsantrasyon %20 hatta %30 kullanıldığı görülmektedir. FDA'nın önerdiği doz %15 olması SweatSet'in konsatrasyonunu bu şekilde yapmamıza neden olmuştur. Bu doz en az tahriş, en optimum yarar sağlamaktadır. Etkinliğin arttırılası istendiğinde her gün uygulama yeterli olacaktır.

Saygılarımla

Op.Dr.İlhan Akaslan

AKASLAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE KOZMETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. © 2023 - Tüm Hakları Saklıdır.