Mesafeli Satış Sözleşmesi - Sweatset Ter Önleyiciler
Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR


1.1. SATICI
Ünvan: Aktif Dizayn Dan. Mat. ve Rek. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Giyim Sanatkarları Sanayi Sitesi 2. Ada A Blok No:102 Başakşehir / İSTANBUL
Telefon: 0212 671 76 58
Email: info@sweatsetsiparis.com
İkitelli Vergi Dairesi - V.No:0910275114
Ticaret Sicil No: 472463
Mersis No: 0091027511400011

1.2. ALICI
Ad Soyad/Ünvan: {{ müşteri ismi }}
Adres: {{ müşteri adresi }}
Telefon: {{ müşteri telefon numarası }}
Email: {{ müşteri email }}


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.sweatsetsiparis.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME, TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLERİ
İşbu Sözleşme konusu Ürün'e/Ürünler'e; Ürün'ün/Ürünler'in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürün Cinsi/Türü
Ürün Miktarı (adet)
Satış Fiyatı (KDV dahil)
Kargo Ücreti
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı: {{ ödeme metodu }}
Teslimat Adresi: {{ müşteri teslimat adresi }}
Fatura Adresi: {{ müşteri fatura adresi }}


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri ve genel hükümleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve www.baboosshop.com internet sitesinde gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 - Kargo firmasının, ürünün ALICI'ya tesliminden ve karşılaşılacak sorunların çözümünden SATICI sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya iptal edilir ise, SATICI ürünün tesliminden yükümlü değildir.

4.6 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

4.7 - ALICI'nın siparişi iptal etmesi ya da ürünü iade etmesi durumunda, ödediği tutar 10 gün içinde ALICI'ya şu şekillerde iade edilir: A) ALICI ürünün tutarını havale/eft ile ödemişse, ödediği tutar belirtilen hesaba aynıyla iade edilir. B) Web sitesi üzerinden kredi kartıyla alındıysa ya kredi kartına iade edilir ya da belirtilen hesaba havale yapılır. C) Kapıda ödeme yöntemiyle alındıysa ürünü alırken ödediği kapıda ödeme ücreti haricindeki kısım (ürünün kendi değeri) iade edilir.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI
SATICI, ALICI'nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde web site üzerinden üye giriş bilgileriyle girilip iade başvurusu yapması, ürünün kullanılmamış olması, eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmiş olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI'ya teslim edilen fatura aslının iadesi zorunludur. Ürün ve belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya ek bir masraf yükletilmeksizin iade edilir. Bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden Satıcı sorumlu tutulmaz.
Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.


MADDE 6 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Müşteri’nin temerrüdünün Satıcı'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde Müşteri herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerler uyarınca Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


MADDE 8 - YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Aktif Dizayn Dan. Mat. ve Rek. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
ALICI: {{müşteri }}
TARİH: {{ sipariş tarihi }}